ماژول های فیبر نوری(تعریفSFP)

تفاوتهای بین SFP .SFP+.XFP.مزایا نحوه ارتباط و تصاویر
جدول شماره۱: مقایسهSFP+.SFP .XFP
۱-SFPاز پهنای باند انتقال ۱۰G پشتیبانی نمیکند و این بدین معنی است که نمیتوانند در شبکه های یکسان استفاده شوند.تفاوت بین SFP+,SFP
۲-از نظر قیمت +SFP,خیلی گران قیمت تر ازSFP میباشد.
۳- از نظر استاندارد, SFP بر مبنایIEEE8023وSFF-8972 میباشد.
درحالیکه استاندارد +SFP بر مبنای استانداردSFF-8931 میباشد.
ارتباط بینXFPو+SFP
۱-هر دو آنها ماژول های فیبر نوری ۱۰G هستنند و میتوانند با دیگر ماژول های ۱۰G ارتباط داشته باشنند.
۲- اندازه+SFP کوچکتر ازXFP,بنابراین بعضی از عملکردها را به ما در مورد انتقال می دهد از آن جمله عملکرد مدولاسیون سیگنال,MAC,CDR,EDC
۳-XFP بر مبنای استاندارد XFP MAS بنا شده است.
۴- +SFP بر مبنای پروتکل IEEE802وSFF-8938931وSFF-8932منطبق است.
۵- SFPT برای استفاده میان راه و کاربرد معمولی طراحی شده است.
جهت آگاهی از موجودی انبار، قیمت کالاها و یا ثبت سفارش خرید به کانال تلگرام ما بپیوندید.

SFP SC Connector

XFP LC Connector

SFP/SFP+ LC Connector

مزایای ماژول +SFP

۱- +SFP نسبت به X2وXFP یک سایز کوچک تری دارد.
۲- میتواند با هر نوعXFP,X2,XENPAKبه صورت مستقیم کار کند.
۳-هزینه +SFP نسب به XFP وX2 وXENPAK پایین تر است.

توسعه ماژول فیبر نوری۱۰G

توسعه ماژول های ۱۰G از ۳۰۰PIN-XENPAK-X2-XFP شروع شد.
نهایتا به سایز SFP هایی رسید که قابلیت انتقال سیگنالهای ۱۰G را داشتنند و SFPT نامیده شدنند.

تماس با ما

به کانال تلگرام ما بپیوندیدآدرس: اصفهان، خیابان باهنر ساختمان سپهر واحد ۲۴
شماره تلفن: ۳۳۴۵۸۲۹۲ – ۰۳۱
فکس: ۸۹۷۸۴۳۱۰ – ۰۲۱
تلفن همراه:۰۹۳۰۹۹۵۷۷۸۴