Optical Terminal Outlet)OTO)

ﭘﺮﯾﺰ ﻧﻮري ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ FTTH ﺑﻮده و در واﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد.این تجهیز در واقع مرز بین مخابرات و داخلی ساختمانها از نظر نگهداری می باشد.انواع روکار و توکار آن نیز با ظرفیت های یک پورت و دو پورت نیز موجود می باشد.

به کانال تلگرام ما بپیوندید

عضوکانال ما شویدجهت آگاهی از موجودی انبار، قیمت کالاها و یا ثبت سفارش خرید به کانال تلگرام ما بپیوندید.