تیم مدیریتی

هیئت مدیره

مهندس زمانی مهندس زمانی مدیرعامل
مهندس زمانی مدیرعامل خلاصه روزمه ی کاری جزئیات پروفایل
جناب آقای امیرحسین قوام آرا جناب آقای امیرحسین قوام آرا مدیرت سایت
جناب آقای امیرحسین قوام آرا مدیرت سایت تماس با مدیریت سایت
شماره تلفن:7784-995-0930
ایدی تلگرام:https://t.me/Amirhosein788
ایدی اینستاگرام:https://www.instagram.com/mr.amirhosein_ghavamara/
جزئیات پروفایل
معاونت مالی و اداری
معاونت مالی و اداری تلفن تماس:70-33931069-031 جزئیات پروفایل