مهر, 1396 بدون نظر دسته‌بندی نشده

پارامترهای درطراحی شبکه FTTHبا تکنولوژیGPON

جهت طراحی لینک با کیفیت بالا در یک شبکه FTTH، در نظر گرفتن کلیه پارامترهای تاثیر گذار درآن از اهمیت خاصی برخوردار است. لینک GPON  نیز از این قضیه مستثنی نیست.

جهت طراحی یک لینک GPON در FTTH موارد زیر را باید مد نظر قرار دهیم

  • طول مسیر فیبر­نوری از OLT تا اسپلیتر­ها و از آنجا تا ONU/ONT
  • تعداد و نوع مفصل­های فیبر­نوری
  • حداکثر سرعت انتقال اطلاعات
  • میزان نرخ خطای بیت لینک وحد مجاز آن طبق استاندارد
  • طول موج­های قابل استفاده جهت انتقال اطلاعات
  • حاشیه اطمینان لینک که باید رعایت شود.
  • بودجه تضعیف نوری در دسترس
  • انتخاب اجزاء اکتیو و پسیو شبکه، بدین منظور از جدول زیر می­توان استفاده کرد.

پارامترهای درطراحی شبکه FTTHبا تکنولوژیGPON

انواع و مشخصات قطعات استفاده شده جهت طراحی لینکFTTH

قطعه نوع مشخصات
فیبرهای نوری تک مد یا مالتی مد تضعیف، پاشندگی ، تعداد فیبر، اجزاء استحکام
کانکتور تک کانال یا چند کانال تلفات، اندازه، نوع سوار کردن
اسپلیترهای نوری PLC یا FBT نسبت تقسیم، افت، بسته بندی
قطعات غیر­فعال ایزولاتور، فیلتر، تزویج کننده پاسخ طول موج، تلفات، اندازه، قیمت
OLT/ONU/ONT INDOOR/OUTDOOR ظرفیت، قیمت، اندازه، پاورمصرفی، محدوه طول موج
تجهیزات تست تستBER، OTDR، توان سنج قدرت نوری، محدوده طول موج، قیمت، قابلیت حمل
کابینت دیواری، زمینی، داخلی یا بیرونی تغییرات محیطی، اندازه، قیمت، قابلیت اطمینان
منبع تغذیه داخلی یا بیرونی اندازه، قیمت، قابلیت اطمینان، باطری پشتیبان
داکت­های کابل­ نوری داکت ماکرو یا مینی مواد، اندازه، قیمیت
پارامترهای درطراحی شبکه FTTHبا تکنولوژیGPON
پارامترهای درطراحی شبکه FTTHبا تکنولوژیGPON

پارامترهای درطراحی شبکه FTTHبا تکنولوژیGPON

نواع تکنولوژی های مورد استفاده در FTTH شامل (GPON- P2P – PON – 10GPON و ….)

جهت آگاهی از موجودی انبار، قیمت کالاها و یا ثبت سفارش خرید به کانال تلگرام ما بپیوندید.

شبکه نوری پسیو (PON)

تکنولوژی های FTTH

معرفی PON  (Passive Optical Network)
شبکه هایی که از عناصر Passive استفاده میکنند

تکنولوژی های FTTH

از ظرفیت بالا، هزینه بهره برداری و نگهداری بسیار پایین و انعطاف پذیری بسیار بالا برخوردار هستند.

اضافه کردن عناصر Active برای شبکه های مخابراتی و کامپیوتری نه تنها باعث افزایش هزینه های استقرار شبکه می گردد.

بلکه بهره برداری و نگهداری از این نوع شبکه ها، نیاز‌مند مدیریت و تمرکز آن توسط نرم افزار و سخت افزار هایی در همان سطح است.

معماری PON این هزینه های غیرضروری را کاهش داده .

و در نتیجه استفاده از PON مزایای بسیاری در هنگام طراحی، نصب، راه اندازی، توسعه، تعمیر و نگهداری به همراه دارد .
شبکه نوری غیرفعال یا PON  یک شبکه ی مخابراتی است.

که ارتباط را از یک نقطه به نام OLT به چندین نقطه به نام ONU برقرار می کند.

این ارتباط در بستر فیبر نوری انجام می شود.

که در آن نسبت به معماری های ارتباطی P2P تعداد فیبر کم تر و تجهیزات مرکزی کم تری به کار گرفته خواهد شد.

در PON ساختار شبکه ‎Point to Multipoint‏ (PMP)  می باشد.
در  ﺷﺒﻜﻪ نوری، ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﺮکزی ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮکین از ﻓﻴﺒﺮ ‫نوری اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ گردد.

که ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮکین ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادﻩ ها ﺑﺎید ﻓﻴﺒﺮ نوری ‫را ﺗﺎ خانه یا اداره ادامه داد.

ﺑﺎ این حال این ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮین راﻩﺣﻞ نمی باشد .

  • پارامترهای درطراحی شبکه FTTHبا تکنولوژیGPON

تکنولوژی های FTTH

ﭼﺮا که ﺑﺮ ﺣﺴﺐ‫ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮکین، ﻓﻴﺒﺮ اختصاصی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ نوﻋﯽ زیاده ‫روی ﺑﺎﺷﺪ.

یک راﻩ ﺣﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮ، اﺷﺘﺮاک ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهی از ﻣﺸﺘﺮکین می باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ﺑﺪینوﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮویس دهنده هزینه ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺴﻬﻴﻼت را ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد زیادی از ﻣﺸﺘﺮکین ‫ﺳﺮﺷﻜﻦ ﻣﯽکند.

و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎند نیز ﺑﺼﻮرت کارا و انعطﺎف ﭘﺬیر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﺼﻮرت ‫ﭘﻮیا اختصاص ﻣﯽ یاﺑﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫‪ ‪ ‫  PON(Passive Optical Network)یک ﺷﺒﻜﻪ نوری یک نقطه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ نقطﻪ اﺳت  .

که ﺑﻪ ﺳﺮویس دهندﮔﺎن این امکان را ﻣﯽ دهد که یک ﻓﻴﺒﺮ‫نوری را ﻣﻴﺎن ﭼﻨﺪین خانه یا ﺳﺎختمان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارند.

هیچ ﺟﺰ ﻓﻌﺎلی ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دﻓﺘﺮﻣﺮکزی و ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد ندارند و ﺑﺪینوﺳﻴﻠﻪ هزینه ﺗﻮان‫الکتریکی و ﻓﻀﺎ و نگهداری ﺗﺠﻬﻴﺰات الکترونیکی ﺣﺬف ﻣﯽ گردد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺑﻌﺪ از آنکه ﺷﺒﻜﻪ های نوری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ کارﺑﺮدشان ﮔﺴﺘﺮش یاﻓﺘﻨﺪ،.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ای که ﭘﻴﺶ ‫ﺁﻣﺪ نحوﻩ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ این ﺷﺒﻜﻪ ها ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر نباﺷﻨﺪ ﻓﻴﺒﺮ را ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﻮرد نظر ادامه دهند.

PONکه یک ﺷﺒﻜﻪ نوری Passive ناﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد این ﻣﺸﻜﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪودی رﻓﻊ کرده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
PON (پان) یک ساختار شبکه نوری است که از توپولوژی های مختلف فیبر نوری برای ارائه یک شبکه broadband استفاده می کند.

یک شبکه فیبر که به جای تجهیزات Active مانند amplifiers و  repeaters  و  shaping circuits فقط از فیبر و تجهیزات.

passive مانندsplitter  ها و  کابلهای فیبر نوری استفاده می کند.

هزینه این گونه شبکه‌ها به طور قابل توجه کمتر از شبکه هایی است که تجهیزات  Active  را مورد استفاده قرار می دهند.

  • پارامترهای درطراحی شبکه FTTHبا تکنولوژیGPON


FTTH

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − یک =