اسپلیتر فیبر نوری

اسپلیتر فیبر نوری ، از مهمترین تجهیزات پسیو مورد استفاده در شبکه‌های فیبر نوری هستند.
اسپلیترهای فیبر نوری صرفاً در لایه فیزیکی به منظور تقسیم توان سیگنال، سیگنال نوری ارسالی را به ضرایبی از توان 2 تقسیم می‌کنند (بعنوان مثال: ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲ و ۶۴).

همین امر موجب ایجاد افت نیز خواهد شد، که در حالت متداول این میزان افت مطابق جدول زیر خواهد بود.

اسپلیتر فیبر نوری
[/hm_section]
 • فرض کنید 16 مشترک داشته باشیم؛ به این ترتیب یک پورت PON توسط کابل فیبر نوری به نزدیکی محل مشترکین انتقال می‌یابد و سپس وارد یک اسپلیتر فیبر نوری 1 به 16 می‌شود. اسپلیتر، سیگنال نوری را به 16 شاخه تقسیم خواهد کرد.

  اسپلیترهای نوری
 • اسپلیترهای نوری را از لحاظ تکنولوژی ساخت می‌توان به دو نوع اصلی اسپلیترهای Fused Biconical Taper یا FBT و اسپلیترهای Planar Lightwave Circuit یا PLC تقسیم نمود.

  اسپلیترهای FBT

  اسپلیترهای FBT از رایج ترین اسپلیترهای مورد استفاده در تکنولوژی فیبر نوری هستند. اسپلیترهای FBT به طور گسترده‌ای در شبکه های پسیو مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ به خصوص در مسافت‌هایی که فضای شکاف در آن‌ها کوچکتر است. (1:2, 1:4, 2:2 و…)
  اسپلیترهای FBT ارزان‌تر هستند و از مواد رایج تری ساخته شده‌اند. افت سیگنال در آن‌ها به طول موج بستگی دارد، و به دما نیز حساس هستند.

  ویژگی های اصلی اسپلیترهای FBT

  •  از جوش دادن دو فیبر پیچیده شده ایجاد می‌شوند.
  • دارای فرآیند تولید متداولی هستند.
  • به صورت تکی تا ضریب توزیع 1:4 قابلیت استفاده دارند.
  • ضرایب توزیع بالاتر از 1:4 را می توان با ترکیب اسپلیترهای 1:4 1:3 و 1:2 ایجاد نمود. (امکان ورودی دوتایی نیز وجود دارد)
  • در ضرایب توزیع بالاتر عموماً دارای افت سیگنال بیشتری نسبت به نوع PLC هستند.

  اسپلیترهای PLC

  اسپلیترهای PLC تکنولوژی جدیدتری هستند، اسپلیترهای PLC راه حل بهتری را برای کاربردهای بزرگتر ارائه می‌کنند. این اسپلیترها دارای کارایی بالاتر و افت سیگنال پایین‌تری می‌باشند. در اسپلیترهای PLC افت دما به طول موج بستگی ندارد. این اسپلیترها هزینه پایین‌تری را با درجه بالاتری از شکاف ارائه می‌کنند؛ البته فرآیند تولید آن‌ها نیز پیچیده‌تر می‌باشد.

  ویژگی های اصلی اسپلیترهای PLC

  • برای ضرایب 1:4 تا 1:32 و بالاتر قابل استفاده هستند. (امکان ورودی دوتایی نیز وجود دارد).
  • در ضرایب توزیع بالا نسبت به اسپلیترهای FBT دارای افت سیگنال کمتری هستند.
  • برای استفاده در طول موج های بلندتر مناسب هستند.
 • در جدول زیر مقایسه‌ی بین اسپلیترهای FBT و PLC مشهود است.

  اسپلیترهای فیبر نوری
 • اسپلیتر فیبر نوری به لحاظ توزیع یا تقسیم به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

  • اسپلیتر 1:2 یا 2×1 (یک به دو)
  • اسپلیتر 1:4 یا 4×1 (یک به چهار)
  • اسپلیتر 1:8 یا 8×1 (یک به هشت)
  • اسپلیتر 1:16 یا 16×1 (یک به شانزده)
  • اسپلیتر 1:32 یا 32×1 (یک به سی و دو)
  • اسپلیتر 1:64 یا 64×1 (یک به شصت و چهار)
  • اسپلیتر 1:128 یا 128×1 (یک به صد و بیست و هشت)
  • اسپلیتر 2:4 یا 4×2 (دو به چهار)
  • اسپلیتر 2:8 یا 8×2 (دو به هشت)
  • اسپلیتر 2:16 یا 16×2 (دو به شانزده)
  • اسپلیتر 2:32 یا 32×2 (دو به سی و دو)
  • اسپلیتر 2:64 یا 64×2 (دو به شصت و چهار)