FTTX معماری شبکه های

 • هر مشترک با یک فیبر اختصاصی به پورتی که بر روی تجهیز قرارداد،به مرکز (POP) متصل می شود.و یا  از طریق یک اسپلیتر نوری پسیو و با استفاده از فیبر نوری Feeder Cable از مشترک به مراکز مخابراتی مرتبط می شود .

  در فناوری GPON، ارتباطات به روش  توپولوژی برقرار می شود.

 • هر پایانه نوری در ساختمان با یک فیبر اختصاصی به پورتی روی تجهیزات مرکز وصل شده.

  و یا از طریق یک اسپلیتر نوری و Feeder Cable به مرکز مخابراتی متصل می شود.

  در روشFTTB اتصالات سیستم های مشترکین در ساختمان و مرکز مخابراتی فیبر نوری نبوده و می تواند از نوع کابلهای مسی باشد.

  کابل کواکسیال یا و این ارتباطات  با استفاده از برخی روشهای انتقال مناسب .

  وبا استفاده ازفضای موجود در کابلکشی در ساختمان بین طبقات برقرار می شود.

  در بعضی موارد ،سوئیچ های ساختمان ها به صورت مجزا به مرکز مخابراتی متصل نیستند .

  و به منظور استفاده از فیبرهای موجود در توپولوژی های خاص، در یک ساختار حلقه ای یا زنجیره ای به هم متصل می شوند.

   

  اهمیت کلی برقراری مستقیم فیبر از طریق اسپلیترهای نوری بدون استفاده از سوئیچ هایی در ساختمان، .

  مفهوم اتصال از خانه تا مرکز و یا همان سناریویFTTH است.

  که سبب صرفه جویی در مصرف فیبرها و پورت هایOLT  در مراکز می گردد

 • هر سوئیچ / یا مالتی پلکسر اکسس L که معمولاً در خیابان قرار می گیرد.

  ، از طریق یک فیبر نوری یا زوج فیبر به  متصل شده و از طریق اتصالات 10G ویا 1G ترافیک مجتمع شده را منتقل می کند.

  ارتباط تجهیزات نصب شده در خیابان)تا مشترک نوری نیستند .

  با استفاده از فناوری VDSL2 یا VDSL2 VECTORING، از طریق کابلهای  مسی منتقل می گردند.

  به این نوع ساختار به دلیل این که به المان های شبکه اکتیو نیازمند است، گاهی عنوان “اتر نت اکتیو” اطلاق می شود.

 • این راهکار طی دو سال اخیر ارائه شده است.

  در این روش اتصالOLT  مرکز مخابراتی از طریق کابل نوری.

  به نقطه توزیع و از نقطه توزیع به کاربر نهایی با استفاده از زیرساخت مسی موجود انجام می شود. نقاط توزیع

  می توانند یک Hand Hole در زیرزمین یا یک Drop Box باشد که روی یک تیرک یا ساختمان قرار می گیرد متصل می گردند.

  این نوع معماری فناوری یا G.Fast برای مسافت کوتاهی که کمتر از 250 متر است را می تواند پشتیبانی کند .

  از این رو که ساختار به دلیل مقیاس  پذیری نامحدود مجازی اش به  عنوان معماری هدف در بلند مدت در نظر گرفته شده است.