نصب و راه اندازی

امروزه تولید و تامین تجهیزات بدون ارائه خدمات جانبی برای مشتری معنای چندانی ندارد.

هر کالایی در صورتی دارای ارزش است که بتواند نیازهای مشتری را مرتفع سازد .

و این امر در مورد کالاهای تخصصی فقط با ارائه خدمات نصب و راه اندازی محقق می شود.

لذا شرکت ایران فایبر در کنار تامین تجهیزات، انواع خدمات نصب و راه اندازی از جمله کابل

امروزه تولید و تامین تجهیزات بدون ارائه خدمات جانبی برای مشتری معنای چندانی ندارد.

هر کالایی در صورتی دارای ارزش است که بتواند نیازهای مشتری را مرتفع سازد .

و این امر در مورد کالاهای تخصصی فقط با ارائه خدمات نصب و راه اندازی محقق می شود.

لذا شرکت ایران فایبر در کنار تامین تجهیزات، انواع خدمات نصب و راه اندازی از جمله کابل کشی ها فیبر نوری درون ساختمانها جهت دریافت سرویس FTTH، که خود شامل مواردی همچون داکت کشی، نصب باکسهای OTB یا FAT، فیوژن فیبر و مفصل بندی، نصب OTO، نصب Fast Connector و … می شود را ارائه می نماید.

ضمنا کلیه موارد فوق همراه با مستندسازی و تست و آزمایش فنی صورت می­پذیرد.