نگهداری و پشتیبانی

در سیستمها و شبکه های ارتباطی یکی از مهمترین خدمات ، بحث نگهداری و پشتیبانی شبکه می باشد.

شرکت ایران فایبر دارای تیم تخصصی و مجرب و مجهز به نرم افزارهای مدیریت .

پروژه و فرآیندهای داخلی مناسب، علاوه بر بحث نصب و راه اندازی، خدمات.

پس از فروش شامل نگهداری و پشتیبانی شبکه را نیز ارائه می نماید.

با گسترش شبکه های نوظهور FTTx در آینده ای نزدیک نگهداری و پشتیبانی .

مساله ای بسیار حیاتی و اجتناب ناپذیر برای کاربران خواهد بود.

بخصوص در مورد ساختمانهای مسکونی و تجاری که باید یک شبکه LAN نوری پایدار در اختیار داشته باشند.

و از وجود نیروهای متخصص دائمی بهره نمی برند این مساله ضروری تر میباشد.